Reklama

Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování - info

Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování podepsalo jí již přes 79 000 lidí, z toho přes 1 800 lékařů. Pro veřejnost se stala velmi důležitým signálem o tom, že lékaři nemluví pouze jednohlasně ve prospěch povinného očkování.

Zdravotníci dnes patří k nejvíce proočkované populační skupině. (Proočkováno je více než 88% lékařů a více než 80% sester.) Zbylých cca 15 % formálně nenaočkovaných však COVID-19 již dříve prodělalo. Mají tu nejlepší možnou imunitu – imunitu přirozenou. Nenaočkovaní zdravotnici jsou dnes nejpromořenější populační skupinou. Skutečný epidemiologický a celospolečenský přínos povinného očkování proto bude právě u zdravotníků prakticky nulový.

 

Již nyní je také zřejmé, že původní předpoklad o získání pouze půlroční imunity po prodělání COVID-19 byl opět zásadně nepřesný. Ze současných statistických dat již můžeme odvozovat, že přirozeně získaná imunita trvá mnohem déle, a samozřejmě ji nelze kvantifikovat pouze podle hladiny naměřených protilátek. Ochranná lhůta pouhého půl roku po prodělání COVID-19, je dnes odborně neobhajitelná a poškozuje úplně všechny neočkované i očkované, kteří nemoc již dříve prodělali. Tato ochraná lhůta by dnes podle vědeckých údajů měla být nejméně 1,5 roku, spíše však 2-3 roky.

 

Reklama

Deklarace se samozřejmě netýká pouze povinného očkování zdravotníků. Základními tématy Deklarace jsou:

 

  • Jednoznačné odmítnutí povinného očkovánía to bez ohledu na odborné tahanice o to, jak moc či jak málo bude podle domněnek toto opatření užitečné. Svoboda, dobrovolnost a všeobecná celospolečenská vstřícnost musí mít vždy přednost předrůzným způsobem odhadovaným benefitem, jak jej zrovna teď vidí selektivně vybraní odborníci a před jeho násilným prosazováním ve společnosti.
  • Jednoznačné odborné odmítnutí plošného očkování u nezletilých dětí.Toto odmítnutí je učiněno na základě naprosto přesvědčivé a mnohými špičkovými odborníky provedené vědecké argumentace a analýz dosavadních vědeckých dat a zkušeností.
  • Konstatování odborného, lidského i etického selhání některých lékařských odborníků a asociací včetně ČLK.

 

V době, kdy neustále slyšíme o vědeckém přístupu v medicíně zjišťujeme, že vůbec nikdo z kompetentních autorit a odborníků pravděpodobně nemá a nepoužívá vůbec žádnou exaktní vědeckou metodu, která by poskytla přezkoumatelný výsledek, že přínosy očkování dostatečně převažují nad jeho riziky. Deklarace lékařů proto v blízké době vyzve kompetentní subjekty, aby vydali k veřejnému posouzenía k nezávislé odborné kritice tu vědeckou metodu, podle které postupovaly a vyhodnotily přínosy a rizika očkování experimentálními genetickými vakcínami v jednotlivých populačních skupinách.

 

Pozorujeme snahy o zneužití tématu nové virové varianty Omikron k dalšímu zvýšení nátlaku na očkování. A to přesto, že nedávno samotná WHO i CDC vydaly uklidňující prohlášení, které přinesl Deník The Epoch Times. Z varianty Omikron nevyplývají zatím vůbec žádné důvody k větším nebo dlouhodobým obavám. WHO: Dosud nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku nákazy variantou omikronhttps://www.epochtimes.cz/2021/12/13/who-dosud-nebylo-hlaseno-zadne-umrti-v-dusledku-nakazy-variantou-omikron/

 

Vydali jsme prohlášení k vedení ČLK – ČLK nemá mandát mluvit za lékaře (https://deklaracelekaru.cz/clk-nema-mandat-mluvit-za-lekare.php)

 

Pokud by se kdokoliv z Vás chtěl přidat k organizování dalších možných kroků Deklarace (výhradně v jejím duchu), budeme rádi, když se ozvete. Deklarace nevznikla z nějaké jasně definované organizované skupiny, naopak je otevřená spolupráci lékařů či odborníků, kteří se budou chtít podílet na naplňování jejího obsahu.

Přejeme Vám požehnané Vánoce

Za Deklaraci lékařů
Václav Hrabák
koordinátor

Reklama

Komentáře

Milan Fikar (Pá, 24. 12. 2021 - 21:12)
Nejsem doktor, natož lékař, jsem pouze reprodukční technik s třicetiletou praxi používání KvinTernColor testu. Mám tedy značné zkušenosti v mezilidských vztazích, ve vztahu k imunitě. Ano jsou mezi námi lidé, kteří jsou i opakovaně očkováni vakcínou na Covid-19 a přesto jim to nepomahá. Na druhou stranu jsme tací, kteří, pokut dodržíme základní hygienická pravidla, se nákaze vyhýbáme. Případně proděláváme nemoc s mírnými potížemi. Proč to mu tak je? To je na dlouhou nejen lékařskou, ale psychologicky filosofickou diskusi. A kolik přijde ještě vln? Vezměme si kolik je jen různých rakovin. A je to také, v podstatě, jen porušená imunita na úrovni cytokinů!
Návštěvník (So, 25. 12. 2021 - 08:12)
Haha
! (Ne, 26. 12. 2021 - 14:12)
Není pravda, že celospolečenský přínos povinného očkování bude prakticky nulový. A co zisky farmaceutických korporací a distributorů? Taková příležitost si napakovat kapsy se už asi těžko historicky vyskytne. A my, klienti zdravotních pojišťoven, jim to všechno zaplatíme, neboť nám nic jiného ze zákona nezbývá.
T. (Po, 27. 12. 2021 - 11:12)
Objevil jsem skvělý komentář lékaře Romana Kovaříka k tomu, přoč přibývá mutací a proč vakcíny nemohou chránit před přenosem, ale ani před vážným průběhem u nových variant viru: " Covid19 postihuje primárně a hlavně hostitelské buňky vybavené ACE2 receptory, což má řadu klinických konsekvencí, ale to sem moc nepatří. Důležité je, že většina replikací, tedy přepisů, tedy i chybných přepisů vzniká ve sliznici, pak dlouho nic a pak teprve v buňkách endotelu (smáčivý neadhezivní vnitřní povrch kardiovaskulární soustavy). Většina bodových mutací tedy vzniká při infekci sliznice.
Vývoj infekce na sliznici (replikaci viru, intenzitu počtu přepisů, tedy i intenzitu počtu chyb - mutací) vakcinace významně neovlivňuje. Vakcinace vytváří systémový (uvnitř těla, ne ve sliznici) tlak virus neutralizačních protilátek proti původní variantě, ve vakcíně obsažené. Variantě obcházející vakcinační protilátky nemůže nic bránit v zapříčinění závažného průběhu končícího smrtí. To pozorujeme na epidemiologických datech napříč celým světem.
Takovou ochranu může poskytnout z dosud dostupných nástrojů jen předchozí prodělání infekce. Tam jsou aktivity imunitního systému (B i T) kompetentně namířeny proti celému viru, nikoliv jen proti jeho nejčastěji modifikované (na podkladě bodových mutací) části.
Vakcinace je jeden z faktorů vnějšího prostředí. Vakcinace zabraňuje šíření varianty, která je antigenní součástí vakcíny. V nevakcinované populaci musí varianty na férovku soutěžit. Ve vakcinované populaci je původní varianta znevýhodněna a téměř se nešíří, nová varianta, pokud změnila prostřednictvím bodové mutace na Spike proteinu vazebné místo protilátky indukované vakcínou, má naopak pole pro šíření otevřené.
Pokud je někomu divné, že vlny případů na místo toho, aby byly menší a menší, tak jsou větší a větší. Už mu to být divné nemusí. Dochází k člověkem navozené selekci ve prospěch nakažlivějších variant, které šíří vakcinované osoby častěji než osoby nevakcinované - u nich se z počátku jedná o prostou soutěž mezi oběma variantami a nová varianta se tam šíří pomaleji. U vakcinovaných je konkurenční výhoda nové varianty potencována - původní varianta totiž nemá téměř šanci.
Vakcinace subjednotkovou vakcínou (mRNA, vektorová) selektivně mění faktory vnějšího prostředí a paradoxně umožňuje snazší expanzi virulentnějších kmenů v hostitelské populaci."
Návštěvník (Po, 27. 12. 2021 - 11:12)
Za Deklaraci lékařů
Václav Hrabák
koordinátor..........????????-lidový léčitel.
Návštěvník (Po, 27. 12. 2021 - 11:12)
Tak třeba má víc času, může si ho udělat. Nedovedu si představit, že nějaký opravdu dobrý lékař v nemocnici či na obvodu by měl čas dělat koordinátora. Koordinátora asi může dělat kdokoliv, kdo to umí zorganizovat.
Simona (Po, 27. 12. 2021 - 11:12)
I kdyby vůči omikronu panovaly obavy, tak vzhledem k vakcínám je to bezpředmětné, když ty jsou témeř neúčinné vůči omikronu - prý je 60% účinnost 3.dávky po dobu 2-3 týdnů. To je dost málo. Spíš to, že očkovaní jsou pokládáni za bezinfekční a všude mohou, je velké zdravotní riziko a zrychluje to šíření.
! (Po, 27. 12. 2021 - 14:12)
I když jsou vakcíny neúčinné, je nutno očkovat furt a furt až do úplného zblbnutí.
Dita (St, 29. 12. 2021 - 11:12)
Já nevím jak vy, ale mě už ten covid a různá opatření lezou na nervy. Jsem očkovaná a s tou třetí dávkou po 5 měsících.. no nevím, někdo tvrdí jak je omicron nakažlivější, někdo jak vypudí "covid" a bude to běžná chřipka opět a dezinformace tomu taky moc nepomáhají. Nedivím se, že se lidé nechtějí očkovat.
! (St, 29. 12. 2021 - 11:12)
Za vším hledej peníze, o zdraví tu přece vůbec nejde.
Denisa (Čt, 30. 12. 2021 - 09:12)
Mě to taky čeká. Docela z toho mám obavy, první dávka fakt strašná, na druhou jsem si pořídila vakcinal a lepší a do té třetí se mi absolutně nechce, ale pracovně velmi často cestuji a nic mi asi jiného nezbyde..každý týden se mi nechce chodit na PCR:/
Návštěvník (Čt, 30. 12. 2021 - 17:12)
Kecy
! (Čt, 30. 12. 2021 - 20:12)
Jistěže kecy, k čemu jinému tady ta diskuse je?
Reklama