Povoláváme do zdravotnictví vzdělané mediky nebo jen "dělníky zdravotnictví"?

V současné době přibývá pacientů s těžkým průběhem onemocnění Covid-19 a zároveň ubývá lékařů a kvalifikovaných zdravotníků. Jako řešení se mimo jiné nabízí povolat mediky na pomoc do zdravotnictví – ale co přesně tam mají dělat? Jak přesně mají současnou situaci zachraňovat? Většina z nich zatím nastupuje do pozice zvané „dělník ve zdravotnictví“, a to i medici z vyšších ročníků.

V zásadě jde o výkon pomocných profesí, které jsou jistě potřebné. Přesto si musíme klást otázku, jestli tito mladí lidé mají mít v podstatě nulové kompetence, teoreticky na pomezí uklízečky či poslíčka, přestože již několik let studují, pohybují se mezi lékaři a pacienty, učí se je vyšetřovat, mluvit s nimi, ovládají první pomoc včetně základů resuscitace, prošli ošetřovatelskou praxí, jsou zvyklí na princip lékařského tajemství a etiku práce ve zdravotnictví. Je otázkou, jestli energie a prostředky, které už do jejich vzdělávání stát vložil,  nějak lépe nevyužít.

Jsme v mimořádné situaci. Již nyní chybí zdravotnický personál, počty nemocných se budou dále zvyšovat. Stát chce využít tisíců mediků, ale posílá je vykonávat pomocné práce. Řada mediků je ochotna i na těchto pozicích pomáhat, nebrání se tomu zejména studenti nižších ročníků, ale proč ty, kteří už za rok za dva nás budou léčit, nezapojit na vyšší úrovni, svěřit jim pod dozorem lékařů či sester některá vyšetření či úkony? Proč z nich neudělat jakési asistenty lékařů či aspoň zdravotních sester?

V řadě zemí jsou studentům z vyšších ročníků svěřeny pod dozorem značné kompetence. Odebírají např. anamnézu, provádí základní vyšetření, mohou odebrat krev. Některé země v této krizové době i vyškolují studenty ke speciálním úkonům nezbytným k ošetřování pacientů v závažném stavu. Nejen naše fakulta je schopna ve spolupráci s fakultními nemocnicemi zorganizovat velmi rychle příslušné kurzy včetně využití simulačních metod tak, aby zapojení studentů bylo co nejhladší a nejefektivnější. Je bohužel pravděpodobné, že situace nepomine po několika málo týdnech.

Práce mediků v kvalifikovanější pozici by rozhodně nebyla žádnou druhořadou péčí. Byla by pod dozorem, lékaři by měli více času na zásadní výkony a medici by kromě významné pomoci získali i cenné zkušenosti v době, kdy je jejich studium značně omezeno. Čas však kvapí, situace může být už brzy kritická a odvážná a kreativní řešení, která dohlédnou dále než za formální předpis vytvořený kdysi v klidu kanceláře, mohou zachraňovat životy.

V této době lze změnit některé předpisy, dokážeme „tisknout“ stovky miliard korun, tak proč se nepodívat lépe na lidské zdroje, které už máme? Byla by to nejen pomoc v současné situaci, ale i dobrá investice pro budoucnost. Získali bychom takto nejen možnost mobilizovat kvalifikovaný zdravotnický personál v podobných nouzových případech, ale studenti medicíny by byli lépe vybaveni klíčovými dovednostmi v momentě, kdy odcházejí do klinické praxe.

Musíme tedy apelovat na vládu a další státní orgány, aby jednaly aktivně a umožnily studentům medicíny ve vyšších ročnících se kvalifikovaně zapojit do péče o nemocné – a to pokud možno co nejrychleji.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (4)

 • Obrázek uživatele Lenka
  Lenka (anonym)

  Koukám, že vůbec nic nezměnilo. Před třiceti lety jsem v Německu na praxi ve 4.ročníku běžně pacietny vyšetřovala, psala anamnézu, odebírala krev, měřila tlak, spolužáci zas na chirurgii drželi háky. Byla nám dána velká samostatnost, pouze nás lékaři kontrolovali, pokud se jim něco při společném probírání stavu pacientů nezdálo.

  Říj 27, 2020
 • Obrázek uživatele Věrka
  Věrka (anonym)

  Pan docent Vokurka mluví velmi rozumně. S takovými lékaři se zdá všecko nadějné, lidi se uklidní, když je vidět, že kdybychom měli patřičných místech místo magora PRYMULY, Flégra, uslintaného Šmuclera, Pirka a dalších takových strašidel rozumné a myslící lidi, mohla by být jimi způsobovaná ZKÁZA zmírněna a bychom dnes na úplně jiných místech. Přece sám Veliký PRYMULA musí dávno vědět, že kam šlápne, tam tráva neroste! Za co má dostat od jara prezidentem slibovanou medajli, to teda absolutně nechápu, ledaže by se prezident zbláznil. S Vojtěchem se na jaře vše zvládalo, i přes to, že mu do toho každý kecal a házeli mu odevšad klacky pod nohy. Jen proto, že je mladý a slušný. Jen se objevil jakýsi bezpáteřník PRYMULA a vecpal se na Vojtěchovo místo po jeho zádech, coron sílí a mohutní do obrovských rozměrů. .......P R Ý ...... Řekla bych, že když zmizí Prymula a jeho parta v pozadí, zmizí i coron.

  Říj 27, 2020
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Nevím co už je pravda a co ne, vždyť ty děti se vůbec nic nenaučí a ekonomika a vše trpí.

  Říj 27, 2020
 • Obrázek uživatele Věrka
  Věrka (anonym)

  Tak Prymule je konečně v pr...yč, nový ministr zdravotnictví se na první dobrou jeví jako rozumný člověk, který nemá v hlavě ani v práci chaos jako ten magor. Prymule je pryč a coron už mizí! Nedej Bože, aby se ten omedajlovaný "za zásluhy" zas odněkud vynořil a začal do toho zas kecat, jak to dělal u Vojtěcha - ze závisti, že se mu daří. Tomuto novému ministrovi se taky bude dařit, myslím, že mu už můžeme předem děkovat. Ovšem nebezpečí je záludný podrazák Prymula. Medajli, na kterou se od jara jenom třásl, za ty zmatky od kámoše už má, mohl být navýsost spokojený a věnovat se dcerunce a kšeftům se štědrými státními dotacemi. A nám dát pokoj a radost ze života.

  Říj 29, 2020

Přidat komentář

Reklama

Reklama