Zdravotní pojištění na studentské brigádě

OTÁZKA: Je pravda, že když si budu jako studentka přes prázdniny vydělávat na brigádě, tak za mě stát přestane platit pojistné? A jak je to během studia?

ODPOVĚĎ:

Pokud student bezprostředně pokračuje v dalším studiu, bez jakéhokoliv přerušení, má statut nezaopatřeného dítěte (a nárok na platbu pojistného státem) i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky nebo mezi SŠ a VŠ, a to bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný.

Případná výdělečná činnost je pro zařazení do kategorie “nezaopatřené dítě“ podstatná, až když už na období po ukončení studia bezprostředně nenavazuje další studium.

Ten, kdo po ukončení střední školy už nebude dál studovat, je “krytý“ do konce školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný. V době školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia je považován za nezaopatřené dítě, pouze když nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí navazovat tak, že trvají po celý kalendářní měsíc). To se týká jak úspěšných maturantů, resp. absolventů střední školy, tak těch neúspěšných, kdy žák nevykonal v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování.

Vysokoškolští absolventi, kteří už dál nestudují, mají statut nezaopatřeného dítěte po celý kalendářní měsíc, v němž řádně ukončili studium na vysoké škole (bez ohledu na skutečnost, jsou-li v té době výdělečně činní), a dále následující jeden kalendářní měsíc, pokud nevykonávají po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

A jak je to s možnostmi výdělečné činnosti přímo během studia?

Výjimkou, kdy student nemůže být výdělečně činný, aby neztratil statut nezaopatřeného dítěte a nárok na platbu pojistného státem, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních školách; v době takového studia nesmí mít ani nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Ostatní středoškolští studenti si mohou přivydělávat po libosti.

U studia na vysokých školách žádné podobné omezení neplatí - statut nezaopatřeného dítěte má student VŠ v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční nebo jejich kombinaci) a bez ohledu na to, zda je v době takového studia výdělečně činný.

Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí - VZP

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (4)

 • Obrázek uživatele Zuzana
  Zuzana (anonym)

  Kde si sjednat výhodně cestovní pojištění? Ať už člověk jede kamkoliv, tak kde mají výhodné nabídky pojištění?

  Feb 02, 2022
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Pokud chcete jakékoliv pojištění sjednat výhodně, tak je nejlepší se vždy podívat na srovnávač pojištění. Tam totiž můžete vždy najít kompletní nabídky od všech pojišťoven, a to i včetně podmínek. Pojištění si pak můžete rovnou i online sjednat.

  Feb 07, 2022
 • Obrázek uživatele Zuzana
  Zuzana (anonym)

  Když jste to online sjednávala to pojištění, tak pak nemusíte jít nikam ani podepisovat smlouvu o pojištění? Úplně mi tak není jasné, jak tohle přesně vlastně funguje?

  Feb 09, 2022
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Nemusíte, nebo alespoň já jsem si dělala srovnání nabídek na srovnávači pojištění Klik.cz, kde si pak můžete pojištění online sjednat. Místo podpisu pak slouží zaplacení pojištění přes bankovní účet převodem.

  Feb 11, 2022

Přidat komentář

Reklama

Reklama