Úmrtí člena rodiny a vrácení přeplatků nad limit

OTÁZKA: Máme po úmrtí člena rodiny nějaké povinnosti ve vztahu k jeho zdravotní pojišťovně? A co musíme udělat pro to, aby nepropadly přeplatky za léky, které od pojišťovny dostával zpět?

ODPOVĚĎ:

Úmrtí pojištěnce oznamuje zdravotní pojišťovně, resp. Centrálnímu registru pojištěnců do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. To znamená, že ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí v souvislosti s úmrtím oznamovací povinnost. Není ani stanovena povinnost vrátit průkaz zemřelého pojištěnce, ale uvítáme, pokud se tak stane, i s ohledem na riziko možného následného zneužití průkazu neoprávněnou osobou.

Povinnosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zemřelého mají dědicové jen v případě, že šlo o osobu samostatně výdělečně činnou (více zde).

Případné přeplatky započitatelných doplatků za předepsané léčivé přípravky částečně hrazené ze zdravotního pojištění nebo za potraviny pro zvláštní lékařské účely je potřeba buď uplatnit v průběhu řízení o pozůstalosti, nebo po jeho pravomocném skončení, kdy je nutné se s originálem usnesení soudu dostavit na kteroukoli pobočku pojišťovny a požádat podle výše nabytí dědického podílu o vyplacení příslušné části poplatků.

Pojišťovna na základě údajů z lékáren sleduje celkovou výši překročení limitu přeplatků u každého jednotlivého klienta. Finanční vypořádání přeplatku na doplatcích u zemřelého pojištěnce pak vychází z doručeného výsledku řízení o pozůstalosti, tzn. z toho, kdo je právním nástupcem zemřelého a v jakém rozsahu. Pokud soud zastaví řízení o pozůstalosti pro nemajetnost, zanechání majetku bez hodnoty nebo zanechání majetku jen nepatrné hodnoty, vydá se přeplatek osobě, která vypravila pohřeb. Ta je buď jmenovitě uvedena v usnesení o zastavení řízení, nebo musí doložit písemné vyjádření notáře o tom, že je osobou, která vypravila pohřeb.

Závazky pojišťovny jsou následně finančně vypořádány bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl předložen výsledek řízení o pozůstalosti. Tyto částky nelze vyplatit na pracovišti VZP v hotovosti.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí VZP

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama