Trocha záhad aneb pohněme svým zadkem

Myslím, že je namístě konečně trochu objasnit, odkud se berou moje názory a myšlenky. Pročítal jsem si emaily od čtenářů a zůstala ve mě velká otázka tak velká, že černá díra je proti tomu jen zrnkem písku. Otázka zní: "Jaké jsou naše znalosti o tomto světě, o nás samých, a hlavně jak se z toho dokážeme poučit a co nám to přináší?"

Je jasné, že poznání každého jednotlivce je založeno na stupni vzdělání ve škole, na výchově rodičů, na společenských událostech, sociálních okolnostech a já nevím co ještě. Zeptejte se nějakého fundovaného třeba psychologa, jak se formuje lidské poznání. Určitě nám to trochu objasní. Stejně jako fysik nebo filosof a každý vám řekne svou pravdu a názor.

Ale od začátku. Když studujeme nějakou školu, jsou tam určité osnovy, které se dodržují. Osnovy a látka je vybírána na základě vědeckých poznatků (převážně), pokud se jedná o vědní obory. Tady je třeba si uvědomit, že je tam zahrnuta jen část, tedy střed Gausovy křivky, tudíž pouze ta část, kde se určité jevy vyskytují nejčastěji. Ok a dobrá. Zní to nějak nesrozumitelně?

Pokusím se o to jinak. Stručně. Učíme se převážně to, co jsme si ověřili, co je někde schváleno a uznáno. Jedná-li se např. o medicínu, pak se učíme asi jen 60 % z toho, co je o medicíně známo. Je to logické, protože na studium máme jenom 6 let a i tak je dost krátká doba nalejt všechny ty poznatky do hlavy. Lékař má zhruba představu, jak vyléčit a nebo má možnost obrátit se na specialistu. Stejně tak je tomu i v jiných oborech.


To je všechno zatím OK a nikdo si s tím asi dnes hlavu neláme. Ale jen do chvíle, kdy zase vyplave napovrch nějaká ta perlička. Nějaká nevyjasněná situace nebo záhada nebo .... .Jedná se pravě o tu oblast Gausovy křivky na okrajích, laicky řečeno, jsou to ty případy, které se nevyskytují tak často a přesto existují. A většinou se bohužel nedají objasnit.


A teď několik skromných příkladů.

1. Do jaké doby v historii datuje archeologie původ člověka? Zjistěte si to v klasických učebnicích. Mimo jiné tam najdete poučku o tom, že dinosauři žili asi před 140 miliony lety, ale ve velmi krátkém období vymřeli asi před 65 miliony lety. Tím se mohli vyvinout živočichové menší než 10 kg, tedy pradávní savci z řad drobných hlodavců, kteří jsou předchůdci vývojové linie člověka. Tolik oficielní vědní a učební poznatky. Ale ....... .? Jak si vysvětlíme jiné a většině neznámé archeologické nálezy, vědecky nezdůvodněné ani dodnes?

 • V Nevadě v kaňonu Fisher se našly fosilní otisky boty! uložené ve vrstvě vápence z doby Trias, tedy před více než 160 - 190 miliony lety ( otisk zřetelně ukazuje dvojitě šitou koženou podrážku).Vědecky zkoumáno, nevysvětleno!

 • Nevada - ostrov Santa Rosa - vykopána fosilní kostra z rodu Hominidů se čtyřmi řadami zubů.

 • Kalifornie - Lampoch Rancho 1833 - vykopána kostra člověka, vypočítaná výška podle kostry je 4 metry! Společně s kostrou byly ve stejném hrobě i mušle a kameny s nerozluštěnými symboly , gigantická kamenná sekera a navíc měla kostra v horní i dolní čelisti dvojitou řadu zubů.

 • Havasupai Canzon = úsek Velkého Canzon v USA = nálezy skalních rytin, které zobrazují Tyranosaurus Rex společně s lidskou postavou. Staří? Neurčeno, neboť postava lidské bytosti byla pokryta železným povlakem, jež se tvoří neskutečně dlouhé věky.

 • Tenessee - oblast Bryton - nalezeny stopy lidské bytosti ve skále. Jejich průměr byl 25 centimetrů. Měly 6 prstů! Poblíž byly další otisky obrovského koně stejného stáří. Délka otisku kopyt 25 centimetrů.

  Většina z těchto nálezů je umístěna ve světových muzeích, jiné se bohužel nedochovaly . Vše pečlivě zdokumentováno vědci, ale bohužel neobjasněno. Je to je 0,000...% ze všech nálezů a mnozí z vás si jistě vybaví výpovědi domorodých kmenů z celého světa, jež prohlašují výskyt podle vědců dávno vymřelých živočichů, nejenom dinosaurů. Opět vědecky zkoumáno, výsledek žádný.

  Jako bych vás teď viděl, jak se usmíváte. Zní to neuvěřitelně? Pokračujme tedy dál, ať se zasmějeme ještě víc.

  2. Lákají Vás záhadné mumie? Myslíte, že je to záležitost jen Egyptské kultury? Bohužel ne.

  I z moderní doby se nacházejí mnohem zachovalejší ostatky mumifikovaných těl, jež mají normální zabarvení kůže jako zaživa, mají nehty, vousy a vlasy, pouze svalovina je vysušená. Opět zkoumáno, ale neobjasněno, jaký proces se podílí na mumifikaci a zachováni v takovém rozsahu.

 • 7. září 1814 oblast Monroe Luisana = pohřbena malá dívenka. Hrob nalezen roku 1955 při stavebních pracích, otevřen a tělo zemřelého dítěte bylo nerozložené, jakoby byla pohřbena před několika dny. Rakev nesla její jméno - St. Clair.

 • Rok 177 n.l. sťata mladá Římanka, bohužel nezkušeným katem, takže šíje rozťata pouze do poloviny. Přesto jí tam nechali ležet a po šesti dnech ji konečně vysvobodila smrt. Pohřbena byly v tajnosti v katakombách sv .Callista . Roku 822 n.l. papež Pascal I nechal hrobku otevřít a opět pohřbít pod oltářem baziliky. Tělo bylo nerozložené. Roku 1599 při opravách chrámu hrob znovu otevřen - tělo nerozložené a jizva na šíji zřetelně viditelná. Papež Clemens VII. ji tehdy nechal znovu pohřbít ve specielním sarkofágu, kde tělo zůstalo dodnes.

 • Všechny případy té doby jsou pečlivě zaznamenány církví. Problém? Ano, pokud měli prohlásit někoho za svatého, muselo se jednat o stigmatismus a jiné znaky, proto byli tak pečliví při záznamech a zkoumání. V první polovině 20. st. v Německu páter Herbert Thurston sepsal 102 prozkoumaných případů = kniha vyšla v roce 1977 = The Incorruptibles, v překladu Joan Crusové.

 • 1657 umučen polský světec Andrzej Bobola , rozčtvrcen a pohřben na hřbitově v Pinsku. 1697 jeho ostatky nalezeny nerozložené a pohřbeny jinam.1917 veřejná exhibice jeho ostatků v Polsku.1922 hrob znovu otevřen skupinou mladé Rudé armády, ostatky těla opět nerozložené a jsou ve Waršavském kostele dodnes.

 • Podobných případů jsou zaznamenány stovky z celého světa, z Číny, And, Ruska, Ameriky a jinde. Zkoumáno vědci z různých oborů. Neobjasněno.

  3. Máte pocit že zvířata nejsou nijak inteligentní? A co pečlivě zdokumentované případy vědců, tisku apod. jako např. tyto:

 • Missouri, Sedaile 1929 zkoumán vědci a profesory anglický setr Jim pro jeho fenomenální zvířecí schopnosti. Pes dokázal přesně plnit příkazy v několika jazycích, dokonce i příkazy v morseovce, dokázal předpovědět vítěze dostihů, roku 1936 při vědeckých pokusech předpověděl nástup presidenta Roosvelta, ačkoli tehdy demografické výzkumy favorizovaly na prezidenta Landona. Neobjasněno, uloženo ad acta.

 • USA - případ jasnovidce Freda Kimballa, jež dokázal komunikovat se zvířaty = vědecky zkoumáno, tiskem pečlivě dokumentováno, neobjasněno.

 • 1913 Berlínská universita -profesor Yiegler a Shoeller dělají vědecké testy s bedlington terierem. 1953 Rhode Island Dr. Henry Nugent zkoumá na Rhode Island colegge dalšího psa beagla pro jeho schopnosti. Oba psi dokázali počítat!, nonverbální komunikací, vypočítat složité úlohy až do milionu a mnohem dříve než vědecké kapacity.

  Tak a teď už se asi smějete jako blázni a válíte se po zemi, heheheheh, jako bych to viděl. OK, pojďme tedy dál a doufám že vás neuchechtám k smrti nebo si nezpůsobíte nějakou úhonu, hehehe. Pojďme trošku k medicíně.

  4. Medicínské otazníky kdy různé choroby vyvolávají různé fenomény.

 • 1943 Itálie, Anna Monarová má astmatický záchvat a její prsa začala svítit modravou barvou převážně když spala. Fenomén nazván "svítící žena z Pirana". Světelné projevy filmovány a fotografovány lékaři.

 • 1938 testovány "magnetické" ruce jisté Antonie Timerové na Universal Council for Psychical Research a byla uznána pravost tohoto fenoménu, nevysvětleno, pouze potvrzeno.

 • 1921 Liverpool Marz Richardsonová udivuje schopností antigravitace - šest mužů s ní nedokázalo pohnout, naopak stačil lehký dotek, aby odmrštila těžké muže metry daleko.

 • Známý Bruce Lee - při svých exhibicích demonstroval tzv. úder na krátkou vzdálenost - slabý úder z několika centimetrů dokázal odmrštit soupeře metry daleko. Stejně tak i dnes dokazují různí mistři bojových umění a převážně Shaolínští mnichové ukázky neuvěřitelných schopností před stovkami diváků a tisku. Příkladů je v literatuře spoustu. Vědecké kapacity nepodaly vysvětlení.

  Dobrá, nebudu už vás mučit smíchem. Ještě by ten smích mohl přerůst v pláč. Pláč nad tím kde jsme, kdo jsme a co se to vlastně děje. Lidská historie je velká obrazovka, jakási síť, kde je spousta ok a kde jsou vyznačená bílá neprobádaná místa. A stejně tak jako sklidil kdysi posměch objevitel periodické soustavy prvků, stejně tak jako kdysi zatracovali Koperníka, Mendela, nebo Darwina, tak my dnes zatracujeme Součka, Deninkena, Farkase a jiné.

  Velice často se ve svých článcích zmiňuji o záhadách. Zvířata nejsou už tím kusem masa bez myšlenky jako kdysi, o čemž dokazují pokusy na gorilách a delfínech.

  Medicína má pořád dostatek případů samovolného vyléčení rakoviny, samovolného růstu zubů v pokročilém věku, psychiatrických fenoménů.

  Vědecká smetánka se vám vysměje pokud začnete mluvit o minulých životech, ale jedna z psychiatrických disciplín pravě tohoto využívá při regresní terapii.

  Ve školských učebnicích se učíme, jak jsou staré různé kultury a živočichové a přesto nacházíme obrovskou spoustu nálezů tam, kde by neměly být, jako např. elektrické cívky z doby kamenné, roztavený písek v saharské poušti a na jiných místech Země zpečené do skelné substance, jež mohla vzniknout pouze štěpením jader při atomovém výbuchu.

  Nacházíme trepanované lebky z dob, kde naši předci podle učebnic mohli leda tak skákat po stromech.

  A zatímco naše klasická medicína bojuje se šarlatány a proti nevědeckým metodám, na spoustě universit v Číně probíhají vědecké výzkumy dokazující léčebné účinky starobylého Tai Cchi, akupunktury a dokonce vznikají v laboratořích přístroje na detekci a stimulaci akupunkturních bodů.

  To že si na něco nemohu sáhnout, neznamená ještě, že to přece neexistuje. Lásku nebo hněv taky ještě nikdo nezměřil. Našla se jen centra v mozku odpovědná za určité emoce.

  Historie je plná překvapení. Dneska máme plány a dost realistické jak např. osídlit prostor kolem Země - bohužel chybí finanční prostředky. A přesto jeden čas propagujeme vegetariánství, pak ho zase odsuzujeme, jeden čas jsme nadšení z něčeho jiného, ale jen do doby než se prokážou i negativní účinky.

  Ne, nechci tady cokoli a kohokoli kritizovat ani netvrdím, že vlastně nic nevíme. Ani nechci perlit nějakýma znalostma, to už vůbec ne. A proč o tom vlastně píšu?

  Mě osobně to dává nějakou naději, nějaký otevřený prostor, že vše je možné a že je pořád ještě co objevovat. Když mi známý řekne že má rakovinu, rozhodně ho už nebudu pohřbívat, ale snažím se přijít na to co se ještě dá dělat.

  A věřte, že je opravdu obrovské množství třeba i drobných zpráviček v různých časopisech, které jsou nenápadné a zapadnou, ale mají opravdu velký význam. Jako třeba skromné oznámení v novinách, že kolem Země proletěl další meteorit a minul nás jen o několik milionů kilometrů a za tím jsou obrovské hodiny práce v laboratořích při výpočtech apod.

  Nevím, proč jsou autoři jako Souček nebo Daninken zatracováni. Nejde přece o to, že nic nevyřešili, ale podali zprávy a ukázali na to, co nám uniká, prostě nás nutí k zamyšlení. Thor Hezerdahl, když poprvé přišel s teorií dávnověkých plaveb na rákosových člunech přes Atlantik dávno před Kolumbem, tak taky sklidil posměch. Dnes je to všeobecně uznávaná skutečnost.

  A co víc, na americkém kontinentu jsou skalní rytiny ve Fenickém písmě, keltském písmě a spousta babylonských znaků. A dokonce ani v archeologii na tom nejsme lépe, protože je spousta svědectví o výskytu tvorů, jež by v naší době zaručeně neměli být.

  A abych to ještě víc nadzvedl a vyvolal další smích, tak se musím zmínit o místech, kde Zemské zákony nefungují, kde gravitace neexistuje nebo má jiné parametry, o místech kde dochází k samovolnému přemisťování rakví. O událostech, kde před zraky tisíců lidí zmizely celé armády! vojáků pravděpodobně při nějakém záhadném časovém přesunu. O událostech samovznícení lidských těl a nebo o lidech s paranormální schopností třeba z hlavy vypočítat odmocniny dlouhých desetinných čísel. A nebo třeba staré legendy a záznamy Inků, Aztéků o astronomii, o indické Mahabharate, kde se popisují složité zbraně s technickým parametrem srovnatelným s nejmodernější vojenskou technikou.

  A nebo těch stovkách dobrovolníků, jež pomáhají jako jasnovidci státním a policejním složkám při řešení případů.

  Prostě vždycky se musí najít nějaký šílenec, co si něčeho všimne a musí nejdřív sklidit posměch, aby se za pár let přišlo na to, že měl pravdu.

  Je to otevřená věc. Je spousta takových otevřených věcí. Ale bohužel, když otevřu noviny, tak mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě, kde zase vybuchla bomba, kdo koho zavraždil, kdo co ukradl a ..... .Takhle se formuje lidské poznání? Je to snad vše o penězích? Jasně noviny se musí prodat a tak se musí udělat poutavě. To samé v TV. Divíte se pak, že tolik narůstá násilí, když nás tím krmí každý den?
  Proč se tam třeba neobjevují ony perličky a nevysvětlené věci z vědy, medicíny apod. Proč se nesleduje tenhle pokrok? Rozhodně by nám to dalo mnohem větší naději a poznání než to, že Pepa Novák zapomněl vypnout motor traktoru a ten se pak vzňal a zapálil chmelnici, hehehe.

  Ne, nechci napadat novináře, oni se snaží dělat dobrou práci, ale je tam nahoře někdo, kdo o tom rozhoduje, je tam taky někdo kdo má finance, aby si určoval, co se vydá a je tam taky někdo kdo má prst na knoflíku, kterým určuje, co se smí a co se nesmí vydávat?

  A v běžném životě? Bohužel někdo sotva dokončil základní vzdělání a někdo třeba i střední a hned se do všeho plete a je ten nejchytřejší. V životě nečetl nic o hadronech a výzkumu prostoru a v životě mu ani nikdy nedojde spojistost mezi tímhle výzkumem a třeba čínským taoismem, nebo skalární fysiky, či numerologie. Takovej si pak sedne do hospody a radši si otevře ty noviny, aby se pobavil, jak ten Pepa vylejzá opilej z traktoru, maže si to do hospody a pak si na chmelnici opeče buřta. Prostě každému co jeho jest, každý jsme jiný a každý máme právo na vlastní názor.

  A teď si sedněte někam na sklenku a poslechněte si, o čem se lidé baví. Myslím, že za chvíli vás přejde jakákoli chuť. Ano, když někomu seberou šanci, jak vyřešit to, co ho trápí, tak se musí volit jiná alternativa. A proto to snad ani nikoho nezajímá, protože má jiné starosti, že bude platit 2 x více za vlak než za autobus a ti panáci nahoře to nejen neobjasní, ale ještě to budou logicky obhajovat.

  Zákony umožňujou politikům krást - teda promiňte abych zvolil správný výraz - dovolují jim využít finančních prostředků pro vlastní účely a volné byty pro novomanžele už dneska ani nerostou, protože je špatná úroda. Nezaměstnanost roste a můj kamarád z university si chodí pro podporu a ještě před měsícem vyučoval na universitě a přednášel všude možně po Evropě.

  Takže ta otázka - kam směřujeme? Všiml jsem si, že většina lidí u nás ani nemá chuť se bavit na téma těch nevysvětlitelných věcí. Nedivím se jim. Mají starosti sami se sebou a nebo a často rádi řeší takové prkotiny jako, jakej je manžel hajzl apod. Plácáme se ve svých žabomyších válkách a plácáme v podstatě o ničem a čas utíká. Hnijeme a vůbec se naše poznání nerozšiřuje.

  Byly doby kdy třeba existoval Hide Park kde si lidé mohli posedět a svobodně prodiskutovat jakékoli téma. Dnes nic takového neexistuje. Možná snad jen v těch hospodách, ale tam se stejně řeší jiné věci.

  Ne, jak jsem už řekl. Já jsem rád, že je tolik černých děr a bílých míst na mapě, protože mi to dává nějakou naději. Je toho moc, co bychom měli vědět a nevíme. Nevíme nic ani o svém talentu, ale jsme asi líní zvednout zadek ze židle a místo piva otevřít na internetu www stránky NASA, určitě bychom se pobavili mnohem víc a vstaly by nám vlasy hrůzou víc než při čtení našich novin nebo poslouchání, o čem se lidé baví ve vinárně.

  Jedna čínská moudrost říká, že když chceme ujít sto mil, těch devadesát mil je jen polovina. V tom je obrovská moudrost. Je to o té naději a o té víře. Pokud mám víc šancí, jsem klidnější a spokojenější. Je to i o kultuře a vůbec to není o penězích. Za peníze si mohu koupit knihu, ale rozhodně si nekoupím o 2 kila více smíchu nebo štěstí. Už jsem psal že je to mozaika. A ta se skládá z mnoha takových věcí, o kterých teď píšu a objeví se věci zdánlivě nesrovnatelné. Tak nebuďme tak líní a vyjádřeme svůj názor, protože víc hlav víc ví a každý jsme svým způsobem originál a třeba si všimneme toho co těm korunovaným vědeckým hlavám tam nahoře uniklo.

  Peter Kulík

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (12)

  • Obrázek uživatele Monika V.alias cervik1-
   Monika V.alias ... (anonym)

   Nad všemi věcmi,co jsem se kdy učila,jsem přemýšlela podobně jako ty-co je za nimi-a vždy jsem se ptala proč-a jestli to nemůže mít náhodou s něčím jiným spojitost.Nakonec člověk přijde na zajímavé věci,na které by jinak jen díky školám nikdy přijít ani nemusel.Ty tomu říkáš skládání mozaiky,já tomu říkám,že si skládám puzzle.Jenže pokud si ho člověk začne skládat,zjistí,že se začíná odlišovat svým názorem od názoru většiny.Ta většina mě měla za "rebela".Děkuji ti že existuješ,takových lidí by mohlo být více.

   Pro 15, 2004
  • Obrázek uživatele autor
   autor (anonym)

   Uz radsi nereagujte, protoze vase koment nemaji ani hlavu ani patu a nereagujete na clanek , jen meskate cas .Radsi si precete neco nebo se ucte .hodne stesti

   Led 21, 2003
  • Obrázek uživatele petr K
   petr K (anonym)

   Diky za komentar ,take bych Vam doporucil neco - knihu "Maly Bobes " Je to jednoducha cetba a urcite z ni neco pochopite .Doufam ze na to Vase uroven staci ,kdyz nestacila na muj clanek . Vsiml jsem si ze se tu Vase mnalickost vyskytla jako blesk a vyleva si sve pocity a snazi se presentovat sve radoby vedomosti a kritiky na jine clanky .Mimochodem, tu knihu jsem necetl ,ale vase pojeti odradi spoustu lidi jeste predtimn nez zacnou onu knihu cist .Me nezajima ani trochu jestli zijete par mesicu v kanade a reagujte vecne na clanek . nebo budte konkretnejsi k tematu .Diky

   Led 17, 2003
  • Obrázek uživatele Kimmy
   Kimmy (anonym)

   "..citatelia KTORYCH prispevky.." OK

   Led 20, 2003
  • Obrázek uživatele Kimmy
   Kimmy (anonym)

   Ja som to nemyslela sarkasticky ale mozete si to vylozit ako chcete, napokon nad tym ja nemam kontrolu ako to nieko pochopi... Inac, myslim si ze som o vasom clanku (a uz vobec a mojej urovni) nic nepisala, ale once again, mozete si to vylozit ako chcete. Jedna vec, iba nechapem, preco su vsetci ti ktori sa tvaria ze ako su silne intelektualne a spritualne vyvinute bytosti lebo pisu take clanky jesitni, ked sa nahodou naznaci v citatelskych komentaroch naznak kritiky (a v mojom prispevku snad ani poriadne kritika nebola...). Vy sam v uvode vaseho clanku pouzivate trochu "casual style" //Ok a dobrá. Zní to nějak nesrozumitelně?// To by sa pouzilo v osobnom rozhovore ale nie pri pisani clanku alebo eseje, ktora bude publikovana pre siroku verejnost (aspon podla mojho nazoru). No ale nic, je to aj tak nepodstatne. Este k tomu ze som sa tu "vyskytla ako blesk" a vylievam si svoje pocity a snazim se presentovat "sve radoby vedomosti a kritiky na jine clanky"... no, mne sa zda, ze za posledny mesiac som sem napisala asi sest prispevkov (z coho dva vobec nie su na clanky) a tie zvysne styri su reakcie na tento clanok a clanok Davida, s coho dve su este moje odpovede na vase a jeho reakcie. Ak vam to vadi, ze citatelia ktori prispevky sa vam nepozdavaju prispievaju, tak rovno napiste: "Nech prispieva len ten s kym budem moct 100% suhlasit". A netreba sa ani stresovat. To je vsetko.

   Led 20, 2003
  • Obrázek uživatele Kimmy
   Kimmy (anonym)

   Pan Kulik, niekde ste pisali, ze zijete v Amerike (neviem, ci ste sa odtial uz prestahovali naspet do Europy alebo tam stale mate bydlisko), no tak ja by som si dovolila vam odporucit knihu "Conversations With God", je to trilogia knih (Book 1, 2, and 3) a napisal to muz menom Neale Donald Walsche. Mne osobne sa tie knihy zdaju celkom dobre aj ked som plne precitala a pochopila asi iba tu prvu cast. Neviem, ci to je dostat aj v Cechach, ale snad ak zijete v Amerike sa to da zohnat celkove bez problemov, myslim ze cena je tak okolo $20 US (v Kanade myslim $24). Existuje aj rovnomenne video ktore bolo ale urobene niekym inym a zameriava sa na "near-death experiences" cize zazitky ludi ktori prezili svoju vlastnu klinicku smrt, tiez celkom zaujmave a poucne. Mozno, ak ste to este necitali (a nevideli), sa vam zmeni nazor na to, ako ludia pojimaju duchovno (a tiez si mozno rozsirite svoje obzory o nove poznatky myslenia). Tak dovidenia.

   Led 17, 2003
  • Obrázek uživatele Simona
   Simona (anonym)

   Po precitani clankov od P.K.by som bola rada,aby napisal naozaj nejaku knihu,ak to uz vobec neurobil.Rada by som ho spoznala blizsie,jeho nazory.Vie opisat pribeh zo zaujimavym stylom,kt. ludi uputa.Ja som tiez odisla do zahranicia velmi mlada,prezila som toho dost.Dokonca som rozmyslala napisat o tom knihu,albo aspon poviedku.Neodvazila som sa.Myslim ze nemam dobry styl,a prilis veci analyzujem.Jeho styl ma velmi zaujal.kto vlastne ten Peter Kulik je?

   Led 23, 2003
  • Obrázek uživatele Gina
   Gina (anonym)

   Zadna vedni disciplina nema konecnou tecku. To jen nemoudri lide ji pri reseni delaji. Asi proto, ze se toho vice nenaucili, anebo vice nepremysleji, anebo nechteji myslet vice. (Nekdo ma hold hlavu jen na vlasy.) Jsme soucasti nejake hry a hlavne NEKOHO, koho nezname. A nemuzeme si na neho sahnout, ani se mu podivat do oci. Proc asi, ze? Jako meziclanek jsme opet dovolili povstanout magickemu podnikani, prizpusobili se trznimu hospodarstvi a vsichni, nekdo drive a jiny pozdeji, se stavame otroky penez. A ja se ptam: DOOPRAVDY JSME TOTO CHTELI? A verte, ze jsem se ani trochu nesmala. Dekuji za clanek.

   Srp 26, 2002
  • Obrázek uživatele ludmila
   ludmila (anonym)

   Vazeny pane Kuliku, kez by bylo vice takovych lidi,jako vy, smekam pred Vami svuj dusevni klobouk. S uctou LJ

   Lis 22, 2002
  • Obrázek uživatele Miroslav Provod
   Miroslav Provod (anonym)

   Samovznícení lidských těl Samovolné vznícení osob (SHC) představuje pro seriózní badatele jeden z nejkontroverznějších jevů. Výraz samovznícení odpovídá způsobu, kterým lidské tělo dokáže vzplanout bez jakéhokoliv tepelného zdroje. Velice intenzivní a neuvěřitelně ohraničený oheň promění většinu lidského těla v popel. V mnoha případech zůstává nedotčena některá část končetiny, např. nohy. Rovněž některé části oděvu a většina okolních předmětů zůstávají nepoškozeny. V přírodě neexistuje nic obdobného těmto požárům a průvodní jevy se vysmívají zákonům fyziky i poznatkům medicíny. Je možné pochybovat o záznamech případů samovznícení lidských těl z dřívější doby, ne však o fotodokumentaci tohoto jevu ve století dvacátém. Všechny hypotézy o zdůvodnění samovznícení včetně knotového efektu jsou zpochybněny skutečností, že ani v jediném případě, kdy bylo lidské tělo vystaveno ohni, nebyly zpopelněny i kosti. Při kremaci se lidská těla spalují při teplotách od 600 do 950°C po dobu jedné a půl hodiny a po celou dobu spalování se do kremační pece vhání značné množství vzduchu. Velké kosti a pánev zůstanou i potom rozeznatelné. K jejich přeměně v prach se používá drtič, v němž je roztluče na prach osm železných koulí. Při samovznícení lidských těl lidé přímo explodují horkem, ve srovnání s nímž musí být normální oheň označen pouze jako vlažný. Tento výbuch je krátký, intenzivní a soustředěný, protože ani v blízkosti v popel proměněného těla nic nevzplane. V některých případech byly zpopelněné mrtvoly zcela oblečeny a oděvy zůstaly nepoškozené. Poznatky z našeho výzkumu umožňují předložit hypotézu o samovznícení lidského těla. Jako příklad uvedu kondenzátor, na němž budeme pozvolna zvyšovat napětí. Po překročení napěťové hranice, na kterou je kondenzátor dimenzován, dojde k proražení izolantu, v tom okamžiku se uvolní veškerá energie a kondenzátor je zničen. Stejným způsobem se mohou chovat i buňky lidského těla. Každá buňka (tedy i kostní) získá vnějšími vlivy dostatek energie k tomu, aby se mohla sama zničit. Příčinou samovznícení lidských těl je pravděpodobně enormní nárůst energie na buněčných membránách s následným zničením jejich izolačních vlastností a uvolnění veškeré energie v jediném okamžiku. Protože jsem úvahu o samovznícení lidských těl (SHC) již dříve publikoval na internetu, z ohlasu a připomínek čtenářů lze usoudit, že nejde o případy ojedinělé. Do protokolu o požáru je nutné uvést jeho příčinu. V případě, že by požární specialista do záznamu uvedl "nemám tušení", pravděpodobně by funkci specialisty dlouho nevykonával. Z tohoto důvodu se nějaká příčina, kterou lze dát do souvislosti se známými skutečnostmi, musí vždy najít. SHC může být vyvoláno mohutným energetickým impulsem velkých P-nábojů, v němž se člověk čirou náhodou ocitne. Je pravděpodobné, že ani silný energetický impuls nevyvolá u každého jednotlivce destrukci jeho buněk. Rozhodujícím faktorem může být to, v jakém energetickém stavu se člověk právě nalézá - ale to lze do značné míry ovlivnit. Domnívám se, že by bylo prospěšné energeticky zmapovat u všech postižených několik předchozích dnů jejich života. Mohli se nacházet ve značném přepětí, vyvolaném nejrůznějšími okolnostmi. Je však nutné začít tím, že specialisté vyšetřující příčiny požáru nebudou ve svých zprávách uvádět důvody, kterým sami nevěří. Bude-li jako příčina požáru označeno SHC, máme předpoklady pro získání statistických údajů a dalších informací pro výzkum. Rovněž si je třeba uvědomit, že energetický impuls může být méně intenzivní a nevyvolá samovolné vznícení těla, ale způsobí

   Bře 27, 2006
  • Obrázek uživatele Liv
   Liv (anonym)

   Autorovi článku Trocha záhad... v podstatě rozumím, mrzí mne však, že ve svých vsuvkách automaticky předpokládá nepochopení a výsměch a tímto již předem pasuje čtenáře na hlupáka. Reakce Kimmy se mi z toho důvodu zdá jediná adekvátní a pochopitelná, autorovy odpovědi jsou však arogantní a vágní a autor se v nich mezi řádky přiznává k tomu, že taková literatura jako např. Walshovy Hovory s Bohem, mu skutečně nic neříká. Je to škoda, možná by rozšíření jeho obzoru dodalo šmrnc jeho jinak velmi zajímavým poznatkům.

   Bře 28, 2006
  • Obrázek uživatele wowy, the True One
   wowy, the True One (anonym)

   Jo, a co když se tu jen někdo za autora vydává a autor vůbec do komentáře nepřiispívá. Pak ho může snadno shodit, neuvědomíme-li si tuto možnost...

   Dub 13, 2006

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama