Na urgentní příjem patří život ohrožující stavy - Motolský urgentní příjem zachraňuje životy již 20 let

Pod názvem Oddělení centrálního příjmu dospělých začal v roce 1999 ve FN Motol fungovat urgent pro dospělé pacienty.  Za 20 let fungování zde bylo ošetřeno více než 278 tisíc nemocných. Nejstaršímu pacientovi bylo 106 a nejstarší pacientce 105 let. Rekordmanem v počtu ošetření se stal pacient, který pro opilost využil služeb OUPD v průběhu 8 let celkem 121krát.

Oddělení centrálního příjmu dospělých Motol nejprve fungovalo v převzatých prostorách Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy, které měly v jedné funkční vyšetřovně kapacitu pouhých dvou lůžek. V současné době jsou pacienti ošetřováni v moderně zrekonstruovaných a speciálně vybavených prostorách. Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) disponuje celkem 7 boxy s kapacitou 17 lůžek a akutními ambulancemi s 10 lůžky, jeho součástí je i lékařská služba první pomoci (LSPP) – tzv. pohotovost.

V porovnání s ostatními nemocnicemi z celé ČR ošetří zdravotníci OUPD FN Motol ročně nejvíce pacientů. Jejich počet se neustále zvyšoval už od samého začátku. S tím také postupně vzrůstaly nároky nejen na personální zajištění, ale také prostory a přístrojové vybavení.

Zdravotníci urgentního příjmu ošetřují a pečují o pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu, ať již z úrazové či neúrazové příčiny, pokud charakter jejich obtíží nedovolí návštěvu praktického lékaře či ambulantního specialisty. Nemocní jsou na urgentní oddělení přiváženi vozy nebo vrtulníky zdravotnické záchranné služby, ale ošetřujeme i pacienty, kteří se pro akutní (i neakutní) obtíže dostaví sami nebo jsou do FN Motol odesláni svým ošetřujícím lékařem. Od zahájení provozu (1. 1. 1999) funguje toto pracoviště 24 hodin denně, 365 dní v roce. Po rekonstrukci, která proběhla v letech 2014 až 2015, již ve třech částech - urgentní příjem (tzv. expektační lůžka), akutní ambulance (traumatologie, chirurgie, neurologie, urologie) a lékařská pohotovostní služba.

„Nejčastěji ošetřujeme pacienty pro úraz, po kolapsu, s dušností, s bolestí na hrudi a s cévní mozkovou příhodou,“ říká MUDr. Lenka Kozlíková, primářka Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol. Počet ošetřených pacientů se velmi výrazně navýšil po dokončení poslední rekonstrukce v roce 2015 a zvětšení původních prostor. K nárůstu počtu pacientů dále významně přispělo prodloužení metra, díky kterému se motolský urgent stal pro nemocné dostupnější. Zatímco v letech 2011 – 2014 kolísal počet ošetřených pacientů ročně mezi 14 – 16 tisíci, v posledních čtyřech letech, tj. 2015 – 2018, jejich počet neklesl pod 20 tisíc. „Například v roce 2016 bylo ve FN Motol urgentně ošetřeno téměř 22 tisíc pacientů (expektační lůžka) a více než 35 tisíc nemocných pak ještě na akutních ambulancích, které jsou součástí motolského urgentu. Důvodem zvýšení počtu ošetřených pacientů je i to, že lidé namísto ošetření u svého praktického lékaře či příslušného specialisty přichází rovnou na urgentní příjem,“ dodává primářka Kozlíková. V důsledku toho pak mohou pacienti na ošetření velmi dlouho čekat, neboť zdravotníci se přednostně věnují těm, kteří potřebují náročnější péči, než jim praktický lékař či ambulantní specialista může poskytnout. Dlouhé čekání je pak zde i velmi častým zdrojem konfliktů.

Do péče urgentního příjmu patří život ohrožující stavy, jako jsou například infarkty, mozkové příhody, těžké úrazy a akutní krvácení, intoxikace, náhlé příhody břišní apod. Akutní ambulance, jejichž personální provoz zajišťují příslušné motolské kliniky, slouží pro případy, kdy pacient není bezprostředně ohrožen na životě, ale má akutní problém. Pro akutní výkony je připraven plně vybavený zákrokový sál, který je vybaven endoskopickou věží. Zde se provádí neodkladné život zachraňující chirurgické výkony nebo i endoskopická vyšetření při krvácení do zažívacího traktu. Díky rekonstrukci je v nových prostorách rovněž vyšetřovna počítačového tomografu (CT) a několik bed-side analyzátorů pro vyšetření krve.

Současné personální zajištění:

28 lékařů, 74 zdravotních sester a záchranářů, 19 sanitářů

Denní služba (7:00 – 19:00)      3-4 lékaři, 8 zdravotních sester, 3 sanitáři

Noční služba (19:00 – 7:00)      2 lékaři, 6 zdravotních sester, 2 sanitáři

(pozn.: Zdravotníci na OUPD pracují v jiném režimu než na ostatních odděleních – 12hodinové směny)

MK

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Mgr. Věra Schneiderová
    Mgr. Věra Schne... (anonym)

    Moje zkušenost s přijímáním "urgentních" pacientů : JAK KDE. Někde podle předpisu, někde podle známosti nebo člena rodiny. Např. FN Olomouc. Matka tamního doktora s minimálním úrazem, natož život nebo zdraví ohrožujícím, si po 3 dnech tam 60km dojela pro potvrzení o TĚŽKÉM ÚRAZU, přestože si mohla domů v den toho vymyšleného "úrazu" zavolat pohotovost nebo si zajet 14km do zdejší nemocnice. Na pracovišti svého syna ve FN Olomouc prošla všemi možnými vyšetřeními, načež jí byl vystaven doklad o TĚŽKÝCH ZRANĚNÍCH samozřejmě podepsaný mladším kolegou jejího syna. Vím, že dokonce dostala na její zdravý krk jakýsi límec a z vyšetření byla odvezena SANITKOU!!! NEBYLO JÍ VŮBEC NIC, BYLA JSEM SVĚDKEM JEJÍHO "úrazu". Tož tak to je na urgentním příjmu ve skutečnosti - v Olomouci.

    Kvě 28, 2019

Přidat komentář

Reklama

Reklama