Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování podepsalo jí již přes 79 000 lidí, z toho přes 1 800 lékařů. Pro veřejnost se stala velmi důležitým signálem o tom, že lékaři nemluví pouze jednohlasně ve prospěch povinného očkování.
Podobně jako skupina lékařů sepsala "Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování", sepsala i skupina zdravotních sester "Deklaraci sester k nátlaku na očkování". Deklarace obsahuje jejich zklamání, rozhořčení i smutek ze situace, kterou v této zemi nelidským a bezcitným způsobem vytváří politici, státní úředníci a malé odborné skupiny, které již zcela ztratily jejich důvěru.
Základním účelem životního pojištění je pojištění pro případ smrti, které alespoň zčásti zajistí vaši rodinu a blízké, pokud by k takové tragické události došlo, ať už z důvodu nemoci nebo úrazu. Můžete si takto určit jednu nebo více osob, které v takovém případě dostanou od pojišťovny jednorázový finanční obnos v celkové výši pojistného plnění. Pokud takové osoby neurčíte, řídí se výplata pojistky podle dědického řízení. Kdy byste měli nad uzavřením životní pojistky uvažovat a jaká by měla být její výše?
Nedostatek dárců krve v souvislosti s očkováním proti koronaviru řeší aktuálně transfúzní služby napříč Českem. Další zájemci pak nemohou darovat krev kvůli tomu, že jsou koronavirem přímo nakaženi, nebo kvůli cestování do zahraničí. Doba, po kterou není možné darovat krev se různě liší:

Stránky