Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) transplantovali poprvé játra od žijícího dárce dospělému příjemci. Polovinu svých jater darovala vážně nemocné pacientce její sestra. Dosud takto transplantovali lékaři játra jen třem dětem, kdy byl dárcem jejich otec.
VZP se zapojila do sítě Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině v řadě krajů, ve zbylých regionech je v jednání. Příchozí lidé z Ukrajiny si v těchto centrech na jednom místě vyřídí všechny nutné formality pro pobyt na území ČR, a to včetně přihlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění. Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes také spustila webovou stránku https://pomocukrajine.vzp.cz/, kde jsou (v ukrajinštině) uvedeny kroky nutné k přihlášení ke zdravotnímu pojištění, pokud lidé nevyužijí služeb asistenčního centra.
Až stovka telefonátů a e-mailů denně, papírování, očkování a léčba pacientů – tak nyní vypadají pracovní dny praktických lékařů. Zatímco v nemocnicích končí díky lehčímu průběhu covidu jen relativně malé množství lidí, praktici léčí stovky tisíc nakažených. Lékaři upozorňují na naléhavost situace a volají po zjednodušení administrativy a lepší spolupráci s hygienickými stanicemi.
Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování podepsalo jí již přes 79 000 lidí, z toho přes 1 800 lékařů. Pro veřejnost se stala velmi důležitým signálem o tom, že lékaři nemluví pouze jednohlasně ve prospěch povinného očkování.
Podobně jako skupina lékařů sepsala "Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování", sepsala i skupina zdravotních sester "Deklaraci sester k nátlaku na očkování". Deklarace obsahuje jejich zklamání, rozhořčení i smutek ze situace, kterou v této zemi nelidským a bezcitným způsobem vytváří politici, státní úředníci a malé odborné skupiny, které již zcela ztratily jejich důvěru.
Základním účelem životního pojištění je pojištění pro případ smrti, které alespoň zčásti zajistí vaši rodinu a blízké, pokud by k takové tragické události došlo, ať už z důvodu nemoci nebo úrazu. Můžete si takto určit jednu nebo více osob, které v takovém případě dostanou od pojišťovny jednorázový finanční obnos v celkové výši pojistného plnění. Pokud takové osoby neurčíte, řídí se výplata pojistky podle dědického řízení. Kdy byste měli nad uzavřením životní pojistky uvažovat a jaká by měla být její výše?

Stránky