Vdovský důchod a platby zdravotního pojištění

23.8.2016 00:01
Napsal život

OTÁZKA TÝDNE: Jsem kadeřnice, na VZP jsem hlášená jako OSVČ. Po smrti manžela budu mít přiznaný vdovský důchod a slyšela jsem, že pobírání vdovského důchodu má u OSVČ nějaký vliv na platby zdravotního pojištění. Je to pravda?

ODPOVĚĎ:

Ano, je to pravda. Od měsíce, ve kterém budete mít nárok na vdovský důchod po celý měsíc, nebudete muset dodržet   minimální vyměřovací základ platný pro OSVČ,měsíční zálohy na pojistné tedy budete platit ve výši podle svých skutečných příjmů - tak, jak si je vypočtete v každoročním Přehledu OSVČ. To znamená, že mohou být i nižší, než je stanovené minimum pro OSVČ. Měsíční zálohy jako takové ale platit musíte. Od nich jsou “osvobozeny“ jen ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů.

Tím, že budete mít přiznaný vdovský důchod, se zařadíte do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát. Stát je plátcem pojistného (mimo jiné) za poživatele důchodu, a to nejen starobního, ale i invalidního, sirotčího a vdovského/vdoveckého. Nárok na platbu pojistného státem podle zákona č. 48/1997 Sb. má poživatel důchodu od doby přiznání důchodu až do doby, kdy je mu rozhodnutím důchod odejmut.

Nezapomeňte ale zdravotní pojišťovně do 8 dnů oznámit a doložit, že nově patříte do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát. Pojišťovna vás musí do této kategorie zařadit, aby za vás stát pojistné začal platit, to se nestane automaticky. Nejjednodušší je přijít na kterékoli  klientské pracoviště s dokladem o přiznání vdovského důchodu. Naše pracovnice vám s vyplněním příslušného formuláře i pomohou.

Až budete podávat každoroční  přehled o příjmech a výdajích OSVČ, vyznačíte, ve kterých měsících jste nebyla povinna dodržet minimální vyměřovací základ, a s ohledem na to si vypočtete pojistné za daný kalendářní rok.

Pro jistotu připomínáme, že pojištěnec má povinnost vždy do 8 dnů hlásit své zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na vznik i zánik povinnosti státu platit za něj pojistné na zdravotní pojištění. Jakmile by vám byl vdovský důchod odejmut, musíte to pojišťovně oznámit, a musela byste začít jako OSVČ zase platit pojistné (resp. zálohy na pojistné) alespoň ve výši stanoveného minima.
Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Související články

Cizinci mimo EU asi dál nebudou mít v Česku veřejné zdravotní pojištění

27.4.2016 00:01

Čekáte nový přírůstek do rodiny? Vyřiďte všechny náležitosti po porodu včas.

26.4.2016 00:01

Benefity pro dárce krve od VZP

1.4.2016 00:01

Cestovní pojištění - nejčastější otázky

8.3.2016 00:01

Refundace po úrazu v cizině

3.7.2015 00:01

Jak často lze měnit lékaře?

9.3.2015 00:01

Kdy máte nárok na odškodnění v případě zimního úrazu?

4.12.2014 00:01

Jak na zdravotní pojištění při cestování po Evropě

10.7.2014 00:01

Češi mohou na operace do EU bez souhlasu pojišťovny, ale nemusí se to vyplatit

21.5.2014 00:01

První elektronická zdravotní pojišťovna

28.4.2014 16:41

Lidé si mohou vyžádat přehled vykázané zdravotní péče

21.4.2014 00:01

Pojištění na léčbu závažných chorob v cizině

6.11.2013 00:01

Chraňte se pro případ závažného onemocnění

30.10.2013 07:51

Jak se vyhnout exekuci kvůli neplacení zdravotního pojištění v době středoškolských studií

10.9.2013 00:01

Víte, kolik jste letos zaplatili na poplatcích a doplatcích za zdravotní péči?

31.8.2011 00:00

S diabetem na cestách

29.9.2008 00:00

Češi s diabetem mají jako první v Evropě šanci se pojistit

19.6.2008 00:00

Pojištění domácích mazlíčků

9.1.2008 00:00

Na cestu do ciziny lze zdravotně pojistit psa, kočku a fretku

29.8.2007 00:00

Těhotné ženy by měly jet do zemí EU jen s pojištěním

28.8.2007 00:00

Když člověk nemá lékaře, najde mu ho zdravotní pojišťovna

13.7.2007 00:00

Na dovolenou do ciziny evropský průkaz zdravotního pojištění

3.7.2007 00:00

Pojišťovny nepojistí do ciziny psychicky nemocné klienty

15.5.2007 00:00

Zdravotní pojištění si lidé musí platit jen v zemi, kde pracují

23.9.2005 00:00

Studenti a zdravotní pojištění

17.7.2003 00:00

Češi dostanou od září v Německu ošetření, důchod i nemocenskou

3.9.2002 00:00

Přidat komentář

 
* *