Lékaři nedostali za pět let zaplacenu péči za 4,3 mld. Kč

28.5.2018 00:01
Napsal život

Ambulantní lékaři podle České lékařské komory (ČLK) nedostali za pět let zaplacenu péči za 4,3 miliardy korun. Pojišťovny podle komory nerespektují vyhlášky, které stanoví bodovou hodnotu lékařských výkonů a cenu práce. Ministerstvo jejich dodržování není schopno vynutit.

Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) jsou určité regulace nutné, protože veřejné zdravotnictví nemůže vydat víc než zhruba 300 miliard korun, které se na zdravotním pojištění vyberou. Podle pojišťoven jsou regulace v ČR ve srovnání s jinými státy ještě nízké.

Podle analýzy ČLK byl rozdíl mezi prací vykázanou lékaři a úhradami od pojišťoven v roce 2012 půl miliardy korun a do roku 2016 narostl na 1,4 miliardy korun. Celkem jde zhruba o 4,3 procenta péče. Podíl se liší v jednotlivých letech a také u jednotlivých zdravotních pojišťoven. “Je jasné, že za rok 2017 se částka navýšila ještě o dalších 1,5 až dvě miliardy korun, ale data ještě nejsou,“ dodal prezident ČLK Milan Kubek.

Nejhorší je podle něj situace v oboru ORL, pneumologii a u diabetologů. Důvodů, proč lékaři dostávají zaplaceno méně, než vykážou, je několik. Hodnota práce ambulantního specialisty je stanovena od předloňského ledna na 512 korun za hodinu, což zahrnuje veškeré náklady ordinace včetně mzdy sestry. Pojišťovny zároveň uplatňují různé regulace na počty návštěv jednoho pacienta nebo vydané léky.

Platby za celý rok se navíc odvíjejí od vykázané péče před dvěma lety s každoročně stanoveným navýšením v řádu několika procent, aby se zabránilo skokovému nárůstu. Pro každého lékaře jsou tak podle Kubka podmínky trochu jiné, nezohledňují navíc náročné pacienty nebo nové přístroje a výkony.Ústavní soud deklaroval, že musí být prostor pro přiměřený zisk a že úhrady od pojišťoven nesmí klesnout pod náklady,“ dodal.

Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha jsou regulace obvyklým nástrojem. “Z uveřejněných dat naopak vyplývá, že regulace je velmi nízká, je v čase poměrně stabilní a postihuje jen několik málo procent z celkových výkonů,“ řekl ČTK. Pokud by nebyly, scházely by peníze na jinou péči. Systém byl podle něj s lékaři dohodnut a je součástí i úhradových vyhlášek.

O platbách na příští rok se rozhoduje v takzvaném dohodovacím řízení mezi poskytovateli péče a zdravotními pojišťovnami. Komora zastupuje kromě ambulantních specialistů v jednáních praktické lékaře, gynekology a laboratoře. “Naši zástupci jsou zavázáni tím, že nesmí souhlasit s žádnou dohodou, která by počítala s nárůstem pod šest procent,“ dodal Kubek. V minulých letech se lékaři s pojišťovnami nedohodli, ministerstvo tak podmínky stanovilo v takzvané úhradové vyhlášce. Soukromí lékaři ji kritizovali, protože přidávala hlavně nemocnicím. Ministr Vojtěch deklaroval, že preferuje dohodu.

Ambulantních specialistů je v Česku kolem 12.700. Jejich péče podle Kubka vyjde asi na 25 miliard korun ročně. Letos by měl mít systém veřejného zdravotního pojištění k dispozici 279 miliard. Největší podíl spotřebuje lůžková péče v nemocnicích, jde téměř o polovinu. Kolem pětiny se vydá za léky na recept, asi 15 procent tvoří ambulantní specialisté a po pěti procentech zubní a praktičtí lékaři.

Meziroční srovnání neproplacené péče podle ČLK:

Rok Neproplacená péče (v milionech Kč)
2012 502,7
2013 831,6
2014 724,8
2015 808,7
2016 1442,6
celkem 4310,5

zdroj: Česká lékařská komora

ČTK

Související články

Má praktický lékař povinnost vykonávat návštěvní službu?

18.7.2018 00:01

Právo pacientů na nahlížení do své zdravotnické dokumentace

24.5.2018 00:01

Lékařská prohlídka přes bluetooth

25.4.2018 00:01

Nedostatek učitelů medicíny v Čechách

13.4.2018 00:01

Problémy s dodržováním ordinační doby lékařů v Praze

9.4.2018 00:01

Zdravotně gramotní lidé chodí méně často k lékaři

28.3.2018 00:01

Hledají se lékaři do venkovských praxí

26.3.2018 00:01

Zkušenosti praktických lékařů s e-recepty

26.1.2018 00:01

Umělá inteligence pomáhá při diagnostice a léčbě

12.10.2017 08:01

Ambulantní lékaři pohřbívají svoje praxe

9.10.2017 08:01

Stovka mladých lékařů se zřejmě ocitne na dlažbě

24.8.2017 07:01

Zbytečné návštěvy u lékaře stojí v Česku 20 miliard Kč

16.8.2017 00:01

Kdo předepisuje léky při a po hospitalizaci v nemocnici

15.8.2017 00:01

Paliativní péče by mohla být dostupná po r.2020 ve všech nemocnicích

12.7.2017 00:01

Pomůže umělá inteligence získat lékařům čas na pacienta?

28.4.2017 00:01

Tři čtvrtiny studentů lékařských fakult plánují po ukončení jejich studia pracovat v ČR

13.3.2017 00:01

Domácí testy mohou přispět k posílení zdravotní prevence

29.9.2016 00:01

Proč dojde k ohrožení dostupnosti dětské péče?

13.9.2016 00:01

Zrušení praktických pediatrů - téměř dva miliony českých dětí v ohrožení?

26.7.2016 00:01

Elektronická komunikace s lékařem

1.12.2015 00:01

Na platy sester v domovech pro seniory chybí podle odborů milarda

15.10.2015 00:01

Jak často lze měnit lékaře?

9.3.2015 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

Domácí diagnostické testy: Otestujte si své zdraví doma

18.12.2012 00:01

Lékařům v nemocnicích stále klesají reálné platy

12.8.2008 00:00

Svízele špatně placených lékařů postkomunistické Evropy

4.7.2007 00:00

Informovaný souhlas umožňuje lidem rozhodnout o své léčbě

10.10.2006 00:00

Přidat komentář

 
* *